Iskolarendszerű (nappali tagozatos) képzések

Iskolánkban felvételi vizsga nincs! A 7. év végi illetve 8. félévi érdemjegyek alapján kerülnek felvételre a tanulók!
 
 

8. osztályos tanulóknak 

  • Technikum
5 évfolyamos technikumi képzés, amelynek célja a Kertésztechnikus szakképesítés megszerzése. 
A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit: Érettségi vizsga + technikusi végzettség. Az első 2 évfolyamon (9-10. osztály) ágazati alapoktatás zajlik. A 10. évfolyam ágazati alapvizsgával zárul, ill. ekkor történik a szakmaválasztás is.
A tanulók a 10. évfolyam elvégzését követően az alábbi szakirányok közül választhatnak:
- Dísznövénykertész, virágkötő
- Gyógynövénytermesztő
- Gyümölcstermesztő
- Parképítő és -fenntartó
- Zöldségtermesztő
 
 
 
  • Szakképpző iskola

3 évfolyamos képzés, amelynek célja a Kertész szakképesítés megszerzése. Az első évfolyamon (9. osztály) ágazati alapoktatás zajlik, amely ágazati alapvizsgával zárul.  A következő 2 évfolyamon (10-11. osztály) duális képzésben vesz részt a tanuló. A szakképzésben résztvevők ösztöndíjban részesülnek, melyet a 10. évfolyam után a szakképzési munkaszerződés vált fel. A 9. évfolyam elvégzésével (megfelelő tanulmányi átlag esetén, valamint igazgatói engedéllyel) lehetőség van a technikumba történő továbbtanulásra (átjárhatóság). A tanulók szakmai versenyeken és külföldi szakmai gyakorlatokon vehetnek részt. A szakmai vizsga után 2 éves, érettségire való felkészítésre is jelentkezhetnek a tanulók.

 

Orientációs osztály 1 évfolyamos képzés Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan, az általános iskolát kompetenciahiányokkal befejező, magatartási zavarral, tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára jelent alternatívát. Olyan tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát, de felzárkóztatásra szorulnak a további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében. Célja, hogy a diákok a képességeikhez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapokat is megszerezhessék. Az orientációs osztályban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, pályaorientációjának elősegítése történik 4 rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában. A program nem csak tartalmában, de módszereiben és szemléletében is eltér a klasszikus szakközépiskolai oktatástól. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén történik. A cél az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése. Az oktatók mentorszerepben vesznek részt az oktatásban. Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában. Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult. 

Jelentkezési lap orientációs képzésre:

jelentkezési lap orientációs osztály 2021-2022.docx (62449)

 

Érettségivel rendelkezők részére

  •     Technikum
 
2 éves technikusi képzés, amelynek célja a 
- Parképítő és -fenntartó, 
- Dísznövénykertész, virágkötő, 
- Gyógynövénytermesztő, 
- Gyümölcstermesztő, 
- Zöldségtermesztő szakképesítés megszerzése. A tanulók szakmai versenyeken és külföldi szakmai gyakorlatokon vehetnek részt.
 
 
  • Szakképző Iskola

2 éves szakmai képzés, amelynek célja a Kertész szakképesítés megszerzése. A tanulók szakmai versenyeken és külföldi szakmai gyakorlatokon vehetnek részt.

Jelentkezési lap szakmai képzésre: 

JELENTKEZÉSI lap - érettségizetteknek 2 éves technikumba.docx (53926)

 

Érettégire való felkészítés

 

Szakmai bizonyítvánnyal rendelkező fiataloknak INGYENES 2 éves, nappali rendszerű, érettségire felkészítő képzést kínálunk. A 2 év folyamán minden érettségi tantárgyat emelt óraszámban oktatunk, így készítjük fel a diákokat az érettségi vizsgára.

 

Jelentkezési lap érettségire való felkészítésre:

JELENTKEZÉSI LAP_érettségire felkészítő képzésre_2021-2022.docx (56495)

 

További dokumentumok:

Adatvédelmi záradék Adatvédelmi Záradék a jelentkezési lapokhoz.docx (13508)

 

Felvételi kérvény kiskorúaknak Kérvény felvétel kiskorú_2019-2020.docx (12859)

 

Felvételi kérvény nagykorúaknak Kérvény felvétel nagykorú_2019-2020.docx (12795)

 
 
 
 
Hajnal Sándor igazgató
 

Köszöntöm a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola honlapján!

Intézményünk több, mint 100 éves fennállása óta magas színvonalú oktatást biztosít kellemes környezetben, rendkívül széles képzési lehetőséggel, számos képzési formában valamint nemzetközileg elismert bizonyítványokkal. Odafigyelő hozzáállásunkkal és szakértelmünkkel igyekszünk mindig elérni tanulóink elégedettségét és mindig készséggel állunk régi tanulók, új érdeklődők rendelkezésére.

 

Elérhetőség

Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola OM 035269/010 Maglódi út 8.
Budapest
1106

(Bejárat az Olaj utca felől!)

Hétköznap 7:30 - 16:00
Telefon: 06 1 261 8695
06 1 261 8624
06 1 262 08 77
Fax: 06 1 261 8695 / 122
info@magyula.hu